Prehľad technológií a funkcií používaných v tlakomeroch OMRON


Technológia IntelliSense

  

Jedinečný systém inteligentného nafukovania manžety. Zabezpečí vždy optimálne nafúknutie manžety podľa aktuálnej výšky systolického krvného tlaku.

Staršie typy tlakomerov zvyčajne nafukujú manžetu vždy na rovnakú hodnotu, napr. 180 mmHg. Ak je potrebné, manžetu ešte dodatočne dofúknu. Tlakomery s technológiou IntelliSense nafukujú manžetu individuálne, presne iba toľko, koľko je pre správne odmeranie krvného tlaku potrebné. Riadia sa aktuálnou výškou systolického krvného tlaku. Technológia IntelliSense prináša tieto výhody:

  • Presnosť na prvom mieste. Intellisense vykonáva dve merania počas jedného meracieho cyklu. Prvé meranie pri nafukovaní manžety, druhé pri vyfukovaní. Vďaka tejto metóde dvojitého merania sú výsledky vždy presné a spoľahlivé.
  • Extra rýchle a príjemné meranie. Pretože Intellisense meria už pri nafukovaní, nafúkne manžetu presne toľko, koľko je pre správne vyhodnotenie potrebné. Doba merania je podstatne skrátená a paža nie je zbytočne dlho a bolestivo stláčaná.
  • Odolnosť voči arytmiám. Technológia Intellisense je vhodná aj pre osoby s určitými typmi arytmií srdca (poruchami srdcového rytmu).
  • Možnosť pripojenia viacerých druhov manžiet (konkrétny počet zavisí od typu tlakomeru).
  • Šetrí manžetu aj batérie. Vďaka technológii Intellisense tlakomer zbytočne neprefukuje manžetu. Minimalizuje sa tak jej opotrebenie a aj spotreba batérií. 


 

Zachytenie a indikácia arytmií (nepravideľného pulzu)

  Ikona zobrazujúca sa na displeji tlakomeru upozorňuje na zachytenie arytmie (nepravideľného pulzu) počas merania krvného tlaku. Zobrazené sú iba spoľahlivé hodnoty tlaku krvi. Ak sa vám tento symbol zobrazuje po meraní krvného tlaku často, informujte svojho lekára.
 


Funkcia AFIB

 Tlakomer s funkciou AFIB vás upozorní na nepravideľné pulzy ktoré by mohli naznačovať na atriálnu fibriláciu. Atriálna fibrilácia (fibrilácia predsiení srdca) je najčastejšou príčinou mozgovej porážky. Funkciu AFIB nájdete iba v najnovších modeloch tlakomerov OMRON M7 Intelli IT.
Detekcia pohybu tela počas merania

  Ak sa zobrazuje na disleji po meraní - pravdepodobne ste sa počas merania pohybovali, alebo rozprávali  - čo mohlo ovplyvniť výsledok merania. 

Kontrola správneho nasadenia manžety

  Prístroj vás upozorní (prípadne zastaví meranie krvného tlaku) na nesprávne upevnenú manžetu na paži. Správne nasadenie manžety bude počas nafukovania potvrdené symbolom OK.


 Niektoré typy tlakomerov OMRON (napr. OMRON M6 Comfort) upozorňujú na správne nasadenie manžety zobrazením farebného LED indikátora. Zelený indikátor označuje správne nasadnenie manžety a oranžovou farbou zobazuje nesprávne nasadenie manžety - slabo utiahnutá manžeta a pod. 

Intelli manžeta

 Niektoré nové typy tlakomerov OMRON (OMRON M6 Comfort, OMRON M7 Intelli, OMRON M3 Comfort) sú dodávané s unikátnou OMRON Intelli manžetou. Vďaka veľkej snímacej ploche táto manžeta eliminuje nepresnosti spôsobené nesprávnym umiestnením manžety. Je známe, že hlavným zdrojom chybných nameraných hodnôt je práve nesprávne umiestnenie manžety. Intelli manžeta výrazne znižuje dopad nesprávne umiestnenej manžety na presnosť merania. Táto pevná tvarovaná manžeta na ľahko nasadzuje jednou rukou, takže meranie krvného tlaku je ešte jednoduchšie.  Vyhodnotenie hypertenzie

  Tlakomer OMRON Vás zobrazením ikony na displeji upozorní na prekročenie hranice vysokého krvného tlaku pre domáce meranie podľa kritérií WHO (hodnoty nad 135/85 mmHg).

 

 Niektoré typy tlakomerov OMRON (OMRON M6 Comfort) vyhodnocujú namerané výsledky zobrazením farebného LED indikátora. Zelený indikátor označuje dobré hodnoty krvného tlaku (pod 135/85 mmHg) a oranžovou farbou označí hodnoty vysokého krvného tlaku.

  

Výpočet priemernej hodnoty 

  Výpočet priemernej hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku pre objektívnejšie výsledky (napr. pri kolísavom krvnom tlaku). 

Odhalenie zvýšeného kardiovaskulárneho rizika (rannej hypertenzie)

  Práve ranný vzostup krvného tlaku najviac súvisí s počtom infarktov a mozgových príhod. Výsledky ranného merania krvného tlaku majú omnoho vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako náhodné merania počas dňa. Niektoré tlakomery OMRON dokážu tento ranný vzostup tlaku krvi správne vyhodnotiť a určiť tak zvýšené kardiovaskulárne riziko (rannú hypertenziu).
 

APS senzor (iba v zápästných modeloch tlakomerov)

  Automatický senzor (navigátor) správnej polohy pri meraní zápästným tlakomerom. Akusticky aj vizuálne upozorní na správnu polohu zápästia. Nesprávna poloha zápästia je indikovaná oranžovou farbou, správna poloha farbou modrou.    

Aplikácia OMRON Connect

   Údaje namerané tlakomermi OMRON M7 Intelli IT, OMRON RS7 Intelli IT a OMRON EVOLV je možné bezdrôtovým Bluetooth pripojením automaticky odoslať priamo do mobilného telefónu. Smartphone aplikácia OMRON Connect umožňuje namerané údaje nie len uchovávať, sledovať grafy histórie, užitočné priemery, ale aj zdieľať namerané výsledky s ďalšími aplikáciami, ako napr. Apple Health. Aplikácia je dostupná z GooglePlay a AppStore.

   Klinické overenie presnosti

 Presnosť digitálnych tlakomerov OMRON bola overená klinickou štúdiou. Tlakomery OMRON spĺňajú medzinárodné certifikáty na overenie presnosti BHS (A/A) / AAMI / IP (ESH) v porovnaní s ortuťovými tlakomermi. Niektoré tlakomery boli klinicky skúšané aj v špecifických situáciách ako napr.: obézni pacienti, starší pacienti, deti a tehotné ženy. Klinické štúdie sú k dispozícii aj pre niektoré iné prístroje zdravotníckej techniky OMRON.